АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

129.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
229.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
329.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
429.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
529.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
629.04.2016800000.0001164436.00068.700
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)
729.04.20162500000.0001164436.000214.696
Зміст інформації:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 29.04.2016 прийняли рiшення: Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017, а саме: - щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2.500,0 млн. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5941579 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 4884387 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4884387 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 82,2069% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ), "проти" - 0 акцiй (0% вiд голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах)