АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл.4) Перелiку наркотичних засобiвАВ №58279127.05.2011Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками27.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на спецiальне водокористуванняУКР 4115 А/Чрн26.12.2011Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки2074.11.30 - 21.24.019.05.2011Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду19.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-901.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-801.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiю на наступний перiод пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-701.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний перiод пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7424410100-601.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-1201.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2019
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 в26.12.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї
Дозвiл на зберiгання, використання ангiдриду хромового120/1219.06.2012Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України18.06.2015
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-3123.04.2012Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.23.04.2022
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12г22.11.2013Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України22.01.2019
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Спецiальний дозвiл на користування надрами458917.10.2014Державна служба геологiї та надр України17.10.2019
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Посередницька дiяльнiсть митного брокераАЕ №52136530.07.2014Державна фiскальна служба України30.07.2017
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї
Лiцензiя на централiзоване водопостачання та водовiдведенняАГ №57220820.06.2011Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя19.06.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн пiсля закiнчення її дiї