АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл.4) Перелiку наркотичних засобiвАВ №58279127.05.2011Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками27.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на спецiальне водокористуванняУКР 4115 А/Чрн26.12.2011Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки2074.11.30-21.24.019.05.2011Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду19.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-901.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-801.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiю на наступний перiод
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-701.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний перiод
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7424410100-601.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-1201.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2019
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 а01.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 б01.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 в26.12.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на зберiгання, використання кислота соляна119/1219.06.2012Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України21.03.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Посередницька дiяльнiсть митного брокераАВ №48035116.07.2009Державна митна служба України15.07.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на зберiгання, використання ангiдриду хромового120/1219.06.2012Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України18.06.2015
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-3123.04.2012Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.23.04.2022
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн.
Дозвiл на розмiщення вiдходiв11728.05.2012Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.01.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн.