АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СЛАВИЧ" 21394300 Україна, Чернігівська область, дIв, 14000, м. Чернiгiв, вул. Горького, 17 08.06.1998 1 504 909 24.9910000 1 504 909 0 0 0
ТОВ "Славич-iнвест" 30449849 Україна, Чернігівська область, дIв, 14000, м.Чернiгiв, вул. Горького,17 07.07.1999 3 125 632 51.9053000 3 125 632 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
дIв дIв № дIв, виданий дIв 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього  4 630 541 76.8963000 4 630 541 0 0 0