АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Головний бухгалтер Кугук Iрина Iванiвна дIв № дIв, виданий дIв 1 0.00001700000 % 1 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Мурай Вiктор Петрович дIв № дIв, виданий дIв 45 0.00070000000 % 45 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Алексiєнко Вiталiй Петрович дIв № дIв, виданий дIв 315 0.00520000000 % 315 0 0 0
Генеральний директор Якович Нiна Мефодiївна дIв № дIв, виданий дIв 4 475 0.07430000000 % 4 475 0 0 0
Член наглядової ради Бондар Олена Анатолiївна дIв № дIв, виданий дIв 45 0.00070000000 % 45 0 0 0
Голова рев. комiсiї Дяченко Раїса Сергiївна дIв № дIв, виданий дIв 315 0.00520000000 % 315 0 0 0
Член Наглядової ради Шолом Сергiй Васильович дIв № дIв, виданий дIв 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Бондар Олександр Анатолiйович дIв № дIв, виданий дIв 45 0.00070000000 % 45 0 0 0
Голова наглядової ради - Президент Бондар Анатолiй Олександрович дIв № дIв, виданий дIв 193 780 3.21790000000 % 193 780 0 0 0
Член наглядової ради Приходько Леонiд Васильович дIв № дIв, виданий дIв 90 0.00150000000 % 90 0 0 0
Усього   199 111 3.30650000000 % 199 111 0 0 0
Опис