АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Посередницька дiяльнiсть митного брокера  АВ №480351  16.07.2009  Державна митна служба України  15.07.2014 
Дозвiл на зберiгання, використання ангiдриду хромового  740245  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  07.05.2012 
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-12 в  26.12.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  22.01.2014 
Дозвiл на зберiгання, використання гiдрохлориду  740244  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  06.07.2012 
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-12 б  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  22.01.2014 
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-12 а  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  22.01.2014 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-12  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  22.01.2019 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7424410100-6  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  25.07.2018 
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки  2074.11.30-21.24.0  19.05.2011  Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду  19.05.2016 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-9  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  09.07.2018 
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл.4) Перелiку наркотичних засобiв  АВ №582791  27.05.2011  Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками  27.05.2016 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-7  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  25.07.2018 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  7422410100-8  01.04.2011  Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.  09.07.2018 
Дозвiл на спецiальне водокористування  УКР 4115 АIЧрн  26.12.2011  Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Чернiгiвськiй обл.  26.12.2016 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)