АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 35596.000  X X
Кредит ПАТ "Полiкомбанк"  13.05.2010  1.000  19.000  11.05.2012 
Кредит ПАТ "Полiкомбанк"  27.04.2009  10000.000  16.000  01.07.2012 
кредит АТ "Український капiтал"  30.03.2010  4686.000  14.000  30.03.2013 
кредит "Укрексiмбанк"  18.07.2011  20909.000  16.000  07.06.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 516.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 40537.000  X X
Усього зобов'язань X 76649.000  X X


Опис: Зобов'язання за цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi