АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, дIв, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044)2791078
Факс  (044)2791078
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть
Опис  Здiйснює депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19356610
Місцезнаходження  Україна, Чернігівська область, дIв, 14005, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  09.06.2010
Міжміський код та телефон  (0462)604248
Факс  (0462)604248
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Здiйснює депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Договiр №733 вiд 09.11.2010р.
 
Найменування  ПАФ "Цурiй-аудит"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14246377
Місцезнаходження  Україна, Чернігівська область, дIн, 14000, м.Чернiгiв, вул. Пушкiна,34-АI2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2010
Міжміський код та телефон  (0462)675-215
Факс  (0462)675-215
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає Надання аудиторських послугмiтенту
Опис  Фiрма надає аудиторськi та супутнi аудиту послуги