АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Особлива інформація на 07.02.2013

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Мурай Вiктор Петрович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    12.02.2013  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Слов`янськi шпалери - КФТП"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00278876
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 15300
     Населений пункт м. Корюкiвка Чернiгiвської обл.
     Вулиця, будинок вул. Передзаводська, буд. 4
     Міжміський код, телефон та факс (04657) 2-17-79, (04657) 3-42-92
     Електронна поштова адреса wallpaper@slav-oboi.com.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 08.02.2013
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення газета "Вiдомостi НКЦПФР"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 29 (1533)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 12.02.2013
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.slav-oboi.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 11.02.2013