АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Особлива інформація на 07.02.2013

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
07.02.2013 Звільнено Генеральний директор Якович Нiна Мефодiївна дIв, дIв, , дIв 0,074
Зміст інформації Наглядова рада товариства (протокол вiд 07.02.2013 № 25) вирiшила: Припинити повноваження Генерального директора Якович Нiни Мефодiївни та звiльнити її з займаної посади на пiдставi поданої заяви у зв'язку з виходом на пенсiю. Перебувала на данiй посадi з 20.04.2006. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,07431 % акцiй. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
07.02.2013 Призначено Генеральний директор Мурай Вiктор Петрович дIв, дIв, , дIв 0,001
Зміст інформації Наглядова рада товариства (протокол вiд 07.02.2013 № 25) вирiшила: Обрати Генеральним директором товариства Мурая Вiктора Петровича з 08.02.2013 строком на 2 роки. Посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - 26.03.2002 прийнятий майстром змiни в виробництво шпалер ВАТ "Корюкiвська фабрика технiчних паперiв"; 18.04.2002 переведений iнженером - технологом цього ж виробництва; 01.07.2006 переведений начальником дiльницi приготування фарб та пластизолей цього ж виробництва; 16.01.2007 переведений заступником директора з виробництва шпалер з питань нової технологiї та технiки; 13.02.2010 переведений директором з виробництва шпалер. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,00075 % акцiй. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.