АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 05.12.2017

Особлива інформація на 01.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

101.12.2017Публiчне акцiонерне товариство "Слов’янськi шпалери - КФТП"Приватне акцiонерне товариство "Слов’янськi шпалери - КФТП"
Зміст інформації:
За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 17.11.2017 № 24) змiнено тип товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 01.12.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Слов’янськi шпалери - КФТП". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Слов’янськi шпалери - КФТП".